Предстои създаване на бакалавърски и магистърски програми, насочени към ранното детско развитие

Яслите да бъдат част от образователната система като се засили подкрепата за ранно детско развитие. Това са част от приоритетите в предучилищното образование представени от министър Галин Цоков по време на кръгла маса на тема “Визия за децата в България” в Народното събрание.

“Създадена е междуведомствена работна група с участие на експерти от МОН, МЗ и МТСП, а най-важният акцент в дебатите са специалистите, които работят в яслите”, обясни проф. Цоков. По думите му е много важно хората с медицинско образование да получат възможности за допълнителна квалификация и да станат специалисти по ранно детско развитие. “Трябва да надграждаме опита, който имаме, но и да се съобразяваме с данните от международните изследвания, които показват, че колкото по-рано започва педагогическата подготовка при децата, толкова по-високи резултати постигат”, обясни той.

“Стартираме и разговор с университетите за създаване на бакалавърски и магистърски програми с насоченост ранно детско развитие”, каза още проф. Цоков. Според него е много важно да се засили педагогическата подкрепа за децата, но и да имат те достъп до специалисти – логопеди и психолози. Паралелно се работи и по конкретните нормативни промени, които да регламентират и да дадат завършеност на цикъла на предучилищното образование през първите 6 години на децата.

В дискусията, организирана от народния представител Елисавета Белобрадова и общинския съветник Цветелина Заркин, участваха експерти от различни ведомства, както и представители на гражданския сектор.