Плакетът му бе връчен от синдикат „Образование“

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ връчи плакет на министъра на образованието и науката за принос в областта на образованието. Председателят Юлиян Петров удостои с високото синдикално отличие проф. Галин Цоков за заслугите му към развитието на образователното дело, училищните политики и отличния социален диалог.

Мотивите за приза са, че екипът на проф. Цоков е инициирал създаване на стандарт за качество и повишаване на резултатите във външни и международни оценявания; политики за борба срещу професионалния стрес; отмяна на атестацията на педагогическите специалисти, но с акцент върху квалификацията и кариерното им развитие; повишаване на ефективността и капацитета на националния инспекторат по образование; усъвършенстване на механизма за подбор на директори на образователни институции.

Очакванията на синдиката са за предстоящи важни промени в Закона за предучилищно и училищно образование.