Дискутирани бяха организацията на работа, резултатите от ДЗИ и НВО, Механизмът за обхват, приобщаването на родителите

“Трябва да се научим, че подготовката за следващата учебна година започва с края на настоящата. Затова е важно да направим нужната организация сега”. Това заяви министърът на образованието проф. Галин Цоков на среща с началниците на регионални управления на образованието. По думите му, заедно с обсъждане на текущите проблеми, трябва да има диалог за стратегическите промени в системата.

“Винаги съм вярвал, че най-важна е дискусията с хората с опит и експертиза, каквито са началниците на РУО. Затова искам открито да говорим за предизвикателствата и заедно да набележим стъпките за истинска промяна в сектора“, каза министърът.

Резултатите от ДЗИ и НВО, както и ефективното функциониране на Механизма за обхват на децата и учениците в образователната система, бяха основни теми на дискусиите. Сред поставените теми бяха още необходимостта от повече контрол и подкрепа, както и на политики за анализ на училищно ниво и квалификацията на учителите.

Обменени бяха добри практики като провеждането на т.нар. пробни матури, за да се види кой от какво се нуждае преди националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Дискутирано бе как да се подобри приобщаването на родителите – да оценят преимуществото на знанието и образованието, особено в начален етап.

„В нашата образователна система липсва аналитично звено. Имаме нужда от екип, който да изследва процесите, да провежда целенасочени обучения с учители, директори – как те да анализират резултатите на учениците. Ролята на учителите все повече ще бъде на творци при подготовка на работата си с учениците“, обобщи министър Цоков.

Според него има нужда от детайлен преглед на тестовете и даде пример с незадоволителните резултати по математика. Той акцентира върху необходимостта от преформулиране на задачите – да бъдат по-разбираеми и практически ориентирани.

За първи път бяха организирани и работни групи между началниците на РУО. Те бяха разделени на екипи, които да дефинират основните проблеми, които срещат в работата си и да предложат оперативни решения.

В срещата участваха заместник-министрите Емилия Лазарова, Мариета Георгиева и Наталия Митева, началникът на кабинета на министъра Наталия Михалевска, както и директори на дирекции и експерти от МОН.