todor.tanev7

Мерки за прекратяване приема на студенти с ниски резултати с цел раздут бюджет за повече държавни пари предложи от парламентарната трибуна днес министърът на образованието Тодор Танев на първо четене на промените в Закона за висшето образование. Целево финансиране на висшите училища според качеството на обучение и потребностите на икономиката. Това записаха депутатите в промените в Закона, който приеха на първо четене. Предложението за промяната е на правителството, което се надява по този начин да засили конкуренцията между университетите, да повиши качеството на обучението и на научните изследвания.

“Досега парите, които държавата отпуска, следваха студента, а не се даваха за качеството на обучение и това трябва да се промени. Искаме да акцентираме върху приоритетните за България специалности, за да може висшето образование да има връзка с живота, с бизнеса, с потребностите на държавата”, подчерта министърът.

Субсидията за научна дейност на висшите училища ще се отпуска по сериозни критерии за научни успехи. Слабите научни резултати на университетите ще водят до спиране на парите за наука. Ще бъде сложен край на приема в професионалните направления на кандидат-студенти с най-ниски резултати. Идеята е да се намалят ненужните специалности. Диференциация ще се наложи и при определяне заплатите във всеки отделен вуз.

На университетите се позволява да обучават студенти срещу заплащане извън държавната поръчка, но се ограничава правото на академичния състав да участва в акредитацията на повече от едно висше учебно заведение. Депутатите отхвърлиха предложението за въвеждане на минимум от 10 години стаж за заемане на ректорското място в държавните университети.