Пет училища получиха сертификати за апробиране на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище “Стъпки заедно”

Разчитам на идеите на учителите за намаляване на агресията в класната стая. Заниманията с колективни изкуства и спорт също могат да допринесат за справяне с насилието в училищата. По Националната програма „Заедно в изкуствата и спорта“ за тази учебна година са предвидени 90 млн. лева, заяви министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов пред участниците в кръглата маса „Училище без агресия за сигурна училищна среда“, организирана от МОН в сътрудничество с Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) в България.

Министърът постави и въпроса и за агресията срещу учителите. „Писаното право не е достатъчно, ако нямаме действащата система от превантивни мерки, които да доведат до уважение към учителската професия, до убеждението, че тя е в полза на учениците и резултатът от ученето е значим за обществото“, категоричен бе той.

Регистрираните инциденти – агресия, нарушаване на вътрешния ред и др, през учебната 2020/2021 г. са 1907, а през миналата вече са 3320, отчете Татяна Предова – държавен експерт в МОН. Скокът е почти двоен. Насилие срещу учител през 2020/2021 г. е имало в 122 случая, а следващата са с 19 повече.

По време на кръглата маса бе отбелязано, че от значение за постигането на сигурна училищна среда е междуинституционалното сътрудничество. Отчетена бе и важната роля на училищните психолози в подкрепа на децата, учениците и семействата.

Според национално представително изследване по поръчка на УНИЦЕФ за насилието над деца в България, проведено в периода 2019-2020 година, едно от всеки 6 (16,5 %) съобщава, че е било подложено на физическо насилие в училище. Най-честите извършители са други ученици, следвани от „възрастни“ на и около територията на училището, но които не работят в него. Над една трета (35 %) от децата и младите хора съобщават, че са били подложени на унижение или обиди в училище. 90,2 % от случаите на преживяно емоционално насилие са извършени от други ученици. Едно от всеки 7 деца казва, че е било жертва на насилие онлайн, особено чрез уебсайтове на социални медии.

Общите равнища на преживяно насилие в училище са сравнително високи, докато делът на насилието, извършено от учители е сравнително нисък: това показва необходимост да се направи повече за справяне с насочения към връстниците тормоз в българските училища.

На форума директори, учители и ученици от пет училища представиха добри практики от стартиралата пилотно програма „Стъпки заедно“. Като нов опит за взаимодействие с родителите бе посочено провеждането на изнесени родителски срещи. Министър Пенов връчи сертификати на училища за апробиране на програмата за превенция на насилието и тормоза в училище “Стъпки заедно”.