Фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ не е получила нито един лев от държавата. Никога не е кандидатствала за достъп до каквито и да е публични средства. Няма и да го направи, защото нейната основна дейност е да обучава студенти по иновации и предприемачество, при това безплатно.

Това се казва в писмо на министъра на образованието чл. кор. проф. дхн Николай Денков по повод тиражираните публикации за „кроеж за обир по Харвардски“ и „готвено източване на милиони от Фонда на фондовете“. Той определя информациите като „манипулативна смесица от истини, полуистини и откровени лъжи, навързани помежду им чрез странна псевдологика, в опит да дискредитират министри от служебното правителство“.

В  Отвореното писмо министър Денков обяснява, че Фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ е учредена от него и Кирил Петков, за да обучава студенти в областта на иновациите и предприемачеството. През обучителния курс за 5 семестъра са преминали 119 студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София и други висши училища. Обучението е безплатно. По думите на проф. Денков лекциите се водели от едни от най-добрите специалисти в страната и от високо квалифицирани българи, които работят в чужбина. Част от завършилите курса, след представяне на курсова работа, развивали иновативните си идеи, използвайки безплатно апаратурата в Центъра по приложни изследвания и иновации.

„От публикуваните в Търговския регистър финансови отчети няма как да се види осъществяваната обучителна дейност, защото тя е безплатна и не изисква извършването на финансови операции. Полученото финансиране от фондация „Америка за България“ е използвано изцяло за ремонта на базата и лабораториите на Центъра по приложни изследвания и иновации, в които безплатно се обучават студентите. Отказът от правата върху управлението и участието във фондация „Център по приложни изследвания и иновации“ от страна на учредителите му е направено по стандартна процедура, която използват всички министри преди подаване на декларациите си в КПКОНПИ“, се казва още в Отвореното писмо.

Проф. Денков заявява, че като настоящ министър на образованието и науката не е подписал нито един документ, свързан с разпределение на „милиарден ресурс от европейски средства за иновации“. Тъй като бюджетът от около 500 млн. лв. за научни изследвания по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е отдавна разпределен на конкурсен принцип. Изпълнението на проектите по тази програма върви по план, заложен от предишни министри в годините назад, и се следи от редица национални структури извън МОН – Комитет за наблюдение на програмата, ОСЕС и др.

Той определя като несъстоятелно е внушението, че консултативните съвети, предложени за създаване към Фонда на фондовете и към Агенцията за иновации, са нещо лошо, в което има „явен конфликт на интереси“ и чрез което тези структури ще бъдат „източени“. Решенията, свързани с разпределение на средства, се взимали от независими ръководни структури.