Министър на образованието Красимир Вълчев е изпратил писмо до началниците на регионалните управления на образованието, директори на училища, детски градини, министрите на културата и на младежта и спорта, както и на кметове на общини, за да напомни, че детските и учебните заведения нямат право да събират допълнителни средства от родителите на децата, които обучават.

В писмото се посочва, че безплатното образование включва както правото да не се заплащат такси за обучението, така и безвъзмездното ползване на материалната база за обучение и развитие на интересите и способностите на децата и учениците.

„Събирането на средства от родителите за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение в общинските и държавните училища и детски градини няма правно основание. Родителите имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси”, категоричен е в писмото си образователният министър.

Малко след началото на новата учебна година той напомня, че набирането на средства под формата на дарения трябва да става при спазване на принципа на доброволност и лична воля на дарителя.

„Взимането на решение от Училищното настоятелство или от ръководството на училището за събиране на определена сума като дарение от всички родители не е в съответствие с доброволния характер на дарителството”, подчертава министърът.