Media-25022-pic

Теренът на бившата жандармерия вече реално се владее от Пловдивския университет. Въпреки че имотът отдавна е прехвърлен на висшето училище, жандармерията отказваше да освободи помещенията. След тригодишна сага вузът вече започвва строително-монтажни работи по преустройството на съществуващите сгради и инфраструктура. Решаваща роля за деловото решавана на влачения във времето проблем е оказал заместник министър-председателя г-жа Румяна Бъчварова, обясниха от ръководството на вуза. Именно вътрешния министър е стартират процедурата за изнасяне на една от структурите на МВР.

На това място ще бъдат изградени 602 и 603 аудитория на Пловдивския университет, които ще са главно за нуждите на Математическия факултет. Предвид потребността на бизнеса от кадри за IT индустрията, факултетът се нуждае от разширяване на базата. Всяка от двете нови аудитории ще разполага с по 100 места, каза помощник-ректорът Румен Киров. Педагогическият факултет също ще използва част от помещенията, като има идея на новото място да бъдат изградени ателиета за приложните специалности.

Документите са реконструкция на сградата и подобряване на инфраструктурата вече са внесени за одобрение в общината.