Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев събира на работна среща директори на училища, кметове и социални партньори от Пловдивска област. Тя е насрочена за 19 март от 11 часа в Дома на културата. Една от темите, които със сигурност ще бъде дискутирана, е работата на екипите по обхват и задържане на учениците и санкциите, които общините налагат на неизрядните родители. Ще се обсъждат предстоящите ДЗИ и външно оценяване, както и новите национални програми.

От Регионалното управление на образованието събират и обобщават въпросите, които директорите искат да поставят пред МОН.

След края на работната среща на директорите ще бъде представена компютърна програма за изготвяне на отчет на документите с фабрична номерация, съгласно Наредба 8 за документите за системата на предучилищното и училищното образование.