Проф. Галин Цоков се срещна с представители на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, започва преглед на училищните програми по направления

Повече иновации в училищното образование, дигитализиране на процесите и намаляване на административната тежест за заетите в системата. Това са част от приоритетите, които министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков представи пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета. Той подчерта, че за него и екипа му ще бъде ключова промяната в системата на оценяването – повече задачи, които да измерват умения и компетентности, а не за механично възпроизвеждане на знания.

„Предлагаме, съвместно с директорите и учителите, да се сформират работни групи, които да направят пълен преглед на подзаконовата нормативна уредба в сектора“, каза проф. Цоков. По думите му в момента на заетите в системата са вменени голям брой административни и бюрократични задължения, които пречат на личностното развитие и за изпълняване на основните им ангажименти.

„Знаем, че много от проблемите са натрупвани с години, а в много направления виждаме и забавяне. Нашият екип е мотивиран да търси решения във всички области, които да бъдат взимани заедно с хората, които работят в системата“, каза още образователният министър. И предложи и да започва преглед на училищните програми по направления, съвместно с учители, които работят по тях.

Повишаването на заплащането в системата и увеличаване на единните разходни стандарти за издръжка, форматите за националното външно оценяване, както и конкурсите за директори бяха сред темите, които поставиха директорите. Поставен бе и въпросът за предучилищното образование и нуждата да се обърне много по-голямо внимание към дейностите в детските градини.

В срещата участваха повече от 30 директори на училища от цялата страна, както и целият екип на политическото ръководство на министерството.