Проучване на МОН показва, че  2/3 от родителите подкрепят училището и учителите, обяви Красимир Вълчев в Пловдив на национална среща на общинските просветни експерти

Да пресечем възпроизвеждането на неграмотността. За това призова днес на национална среща с общинските експерти по образование от страната министърът на образованието Красимир Вълчев. Пловдив бе домакин на тридневното събитие, организирано от Националното сдружение на общините.

След като изслуша исканията на общините за увеличение на единните разходни стандарти за издръжка, той обърна внимание върху приоритетите, които самите те често си поставят. Вълчев даде пример с общини, които са искали пари за ремонт на улица, на която живият 25 души, вместо за физкултурния салон в училището на нея, в който всеки ден влизат над 300 деца. Само 8 общини миналата година са кандидатствали по програмата за десегрегация.

„Рецептата в образователната система е продължителна и ежедневна работа с родителите, а работата по Механизма за обхват да тръгва от терен, а не от базите данни. Общините трябва да държат отговорни директорите на детски градини, а МОН – на училищата”, каза Вълчев. По думите му най-силната интеграционна мярка е обхващането на децата в детските градини, което е решаващо за по-нататъшното им развитие.

Проучване на МОН показва, че 2/3 от родителите подкрепят училището и учителите. Системата обаче се фокусира върху придричивите и незаинтересованите. “Трябва да работим с преобладаващата част от семействата“, призова министърът.

Просветните експерти поставиха редица проблеми, свързани с функционирането на Механизма и обходите. В отговор за несъответствието на адресите и децата зад граница министърът коментира:

„По отношение на ходенето в чужбина можем да разберем, че едно дете е зад граница, но трудно постигаме информационен интегритет с останалите държави. Проведохме разговори с германското правителство и една от провинциите. Но там няма толкова голям проблем. Разчита се на социалната система, която най-често задължава семействата да подадат информация къде са. Ние записахме в нашата нормативна уредба, че приемащото училище подава данни за записано дете – една мярка, която също трудно успяваме да реализираме. Сега констатираме, че по-скоро повишава административната тежест. Трудно ще постигнем интегритет на информационните системи на европейско ниво. Самият Механизъм за обхват започна от информацията към работата на терен. Сега се опитваме да обърнем формулата – водещото да е това, което е на терен”.

Министърът увери, че около 40 млн. лева от 70-те милиона, които ще бъдат вложени в инфраструктура през следващата година, ще бъдат за нови детски градини. Той напомни на общините, че са поели ангажименти за преминаване на едносменен режим, което трябва да бъде регулирано с план-приема.

Вълчев предупреди, че следващите 10 години ще са критични заради очаквания недостиг на работна ръка, а очакваният дефицит от 400 000 човека ще засегне всички сфери. Според министъра трябват 10 години положително икономическо развитие и 20 години продължаваща тенденция за ръст на доходите, за да си каже младият човек, че си струва да остане да се развива в родината си.