„Беше 2000 година, стоях някъде там, където сега са колегите с червените шапки и бях на същото мероприятие, не знаех какво ще правя от следващия ден. Още помня упражненията по генетика при проф. Янчева и въпросите, които задаваше доц. д-р Сава Табаков. Гордея се, че съм завършил този университет. Може би сте късметлии да живеете във времена, които са различни. Новите времена искат нови хора. Вие сте тези, които трябва да променят политиката на земеделието. Бъдете себе си, продължавайте смело напред. Знайте, че имате солидна основа“. С тези думи министърът на земеделието Явор Гечев се обърна днес към абсолвентите от Випуск 2022 на Аграрния университет.

На тържествената промоция в аулата на висшето училище дипломите си получиха 539 абсолвенти – 302 бакалаври, 237 магистри и 13 доктори.

Ректорът проф. д-р Христина Янчева отчете, че средният успех от следването на бакалаврите от всички 16 специалности – редовно и задочно обучение, е 5.35. Магистрите в шест професионални направления се дипломират със среден успех 5.32.

Явор Гечев връчи дипломите на двамата студенти, които се дипломират с успех 6.00 от курса на следване и от държавния изпит. Това са Християна Христова и Иван Грудев от специалност “Агрономство – полевъдство”. Освен пълни отличници, и двамата са с изявен интерес към науката. Участвали са в 3-годишен научен проект на Аграния университет на тема: “Смесимост на препарати за растителна защита и продукти за биостимулантно действие при зимни култури”.

Християна получи и Наградата на ректора на университета. Абсолвентката е стипендиант на фондация “Еврика” и на Националната асоциация на зърнопроизводителите, провела е практическото си обучение в Института по овощарство и е отличена с грамота от Националното представителство на студентските съвети. Тя благодари от името на випуска на ръководството и преподавателите за усилията и доверието, а на колегите си пожела мъдрост при взимането на решения.

Наградата за Еразъм студент бе връчена на Алина Топчий от специалност “Аграрен туризъм”.

„Скъпи абсолвенти, вие имахте привилегията да се обучавате в университет с традиции, интелектуални предизвикателства, запазил свободния дух в продължение на 77 години. Университет, който днес е обществено признат и лидер в аграрното образование и наука, желан партньор от български и международни институции, каза в словото си ректорът на Аграрния университет проф. д-р Христина Янчева. Тя посъветва абсолвентите да бъдат активни и отговорни участници в обществения живот и припомни, че Аграрният университет е единственото висше училище в сферата на аграрните и природни науки, включено в Европейския университетски алианс UNIgreen.