Обсъждането ще се състои утре от 13.30 часа в Дома на културата

Министерството на иновациите и растежа (МИР) организира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Информационният ден в Пловдив ще се проведе на 7 септември от 13:30 ч. в Дома на културата „Борис Христов“. Участие ще вземат експерти от министерството и заинтересованите страни. Стратегията ще бъде представена от Мария Тодорова, директор на дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа.

МИР разработва проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС), която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през октомври. ТУ е публикувана за обществено обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

ИСИС е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация за периода 2021 – 2027 г.

Стратегията е рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Тя ще има централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Като част от широкия кръг консултации, МИР в сътрудничество с общински и областни администрации, организира регионалните обсъждания. В събитията участват представители на централната и местна власт, академичните среди, бизнеса и иновационната екосистема.