Министърът на образованието, синдикати и работодателски организации подписаха Колективен трудов договор

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и председателите на национални представителните синдикални и работодателски организации подписаха днес Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование.

В него е посочена възможност за повишаване на качеството на образование чрез предстоящо увеличение на учителските заплати. Такова е планувано от 1 януари 2019 година, но при добро финансово изпълнение на бюджета може да влезе в сила от началото на следващата учебна година. Предвиденото увеличение на минималните заплати на учителите и останалите педагогически специалисти е от 760 на 920 лв. След него старшите учители и възпитатели трябва да получават стартови възнаграждения от 955, а главните – от 1005 лв. Заплатата на зам.-директор става 1065 лв., а на директор – 1140 лв.

Допълнителни възнаграждения са заложени за педагозите, които участват в екипите за обхват и приобщаване на деца и ученици в образователната система по междуинституционалния механизъм. Предвижда се учителите наставници, класните ръководители, учителите, които се занимават с документацията и консултации с родители в детските градини, както и педагозите, които обучават деца със специални образователни потребности, също да получават средства над заплатите си.

В документа е записано повишаване на средствата за квалификация на преподавателите, като те трябва да бъдат не по-малко от 1,2% от парите за заплати на педагогическия персонал. Планува се увеличение още за лекторски часове, безплатна храна в детските градини и подготвителните групи в училищата, както и за работно облекло на учителите. Продължава и политиката за разкриване на нови работни места в училищата и детските градини за психолози, педагогически съветници или социални педагози.

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалисти ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация –  помощник-възпитател и помощник-готвач ще получават не по-малко от  105%  от минималната работна заплата, готвач, огняр и охранител – не-малко от  110% , а домакин, касиер, технически секретар и завеждащ административна служба – минимум от  115% от минималната работна заплата. Не по-малко от 125% от минималното възнаграждение се пада на счетоводители, „главни счетоводители и библиотекари.

10 работни заплати и половина при пенсиониране получава учител или директор, а 8 и половина – непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите вече задължително ще взимат трите допълнителни плащания на знаковите дати 24 май, 15 септември и 1 ноември. Представителното облекло на учителите и директорите е договорено в минимален размер от 430 лева, а сумата за непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.

ПУБЛИКУВАЙ КОМЕНТАР

Моля въведете вашият коментар!
Моля въведете вашето име тук

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.