Около 1,5 милиона лева са предвидени за иновации в училищата през следващата година, обяви днес министърът на образованието Красимир Вълчев на откриването на център с виртуални лаборатории за учене в столичната Втора английска гимназия. Учениците ще се обучават от екипи учители в областта на природните науки и математиката, като така по-лесно ще се изгражда връзка между предметите.

„В последните години най-голямото предизвикателство е да мотивираме децата именно в природните науки и математиката. Там отчитаме и по-значително намаление на образователните резултати и задачата пред нас е да намерим тези подходи, които в най-голяма степен да ги мотивират. Ако училищата ни са по-иновативни, ще мотивираме повече млади преподаватели да работят в тях“, коментира Вълчев.

В момента в България има 300 иновативни училища. Иновациите са свързани най-вече с методите на преподаване и са повлияли положително върху мотивацията на учениците и резултатите им.

„Единственият стандарт по Закона за предучилищното и училищното образование, който не сме издали, е именно стандартът за физическата среда. Една от причините да го забавим през последната година е, че той не дава политика за училището на бъдещето. В момента има работна група в МОН, която го разработва”, поясни още министърът.