Изменението в Наредба 10 за здравните изисквания при изготвяне на седмичните разписания е за часовете на учениците от 5 до 7 клас, синдикатите негодуват

Да бъдат намалени часовете на три випуска предлага министърът на здравеопазването в оставка проф. Асена Сербезова. За целта са представени за обществено обсъждане промени в Наредба №10 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. Според тях часовете на учениците от 5 до 7 клас ще бъдат с продължителност 40 минути, вместо 45.

Преди старта на миналата учебна година броят на часовете на трите випуска бе увеличен с решение на МОН. Така петокласниците получиха общо 30,5 учебни часа на седмица, а за шести и седми клас те бяха, съответно по 31 и 31,5.

Според здравното министерство макар тази промяна вече да е в сила за петокласниците, тя противоречи на здравните изисквания. Според плана на МОН броят учебни часове на 6 клас ще бъде увеличен от идната учебна година, а през по-следващата това ще се случи и за кандидат-гимназистите.

С тази промяна учениците в 5 клас трябва през седмица да имат по един ден в програмата си с общо 7 учебни часа, а шестокласниците – един такъв ден всяка седмица. Това е в разрез със здравните разпоредби, според които учениците в тези класове не могат да карат повече от шест учебни часа. При седмокласниците е позволено да имат по 7 часа веднъж седмично, но с промените на МОН това изискване на здравното не може да бъде спазено.

Заради разминаванията между двете наредби се е случвало РЗИ да не одобрява седмични разписания в училища в страната, пояснява проф. Сербезова. Както директори, така и МОН отправяли молби за спешна актуализация.

Съображенията на здравното министерство са, че повечето часове ще нарушат дневния режим на децата, който е свързан не само с обучение, но и със самоподготовка, хранене, почивка, както и свободно време. Затова предложението е за намаляване на тяхната продължителност от 45 на 40 минути. Така пети и шести клас ще могат да имат три дни с до 7 часа, а седми клас – четири.

С позиция по проблема излезе днес синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, откъдето са твърдо против евентуално увеличаване на учебното време за 5 и 6 клас.

„При удължаване на учебното време с две седмици краят на учебната година ще се определи на 30 юни за учениците от 5 и 6 клас, а добавеното време ще се използва за преодоляване на образователни дефицити и проектни дейности по интереси. Ние сме категорично против некомпетентната намеса на „експертите“ на МЗ в процеса по съгласуване на седмичните разписания“, заявява лидерът Юлиян Петров.

Синдикат „Образование“ предлага МОН да създаде нова национална програма, която да осигурява педагогически специалисти или студенти последна година от обучението, които да водят проектни дейности и занимания по интереси, занятия за преодоляване на дефицити.

Родителите, чиито ученици наваксват пропуски, следва да ги водят редовно, в противен случай да бъдат санкционирани от кметовете на съответното населено място по подобие на мерките по Механизма за обхват.

„Твърдо настояваме двете седмици удължаване на учебно време да бъдат организирани чрез диференциация на нуждите на учениците с учители или студенти извън щатния персонал“, се казва още в позицията.

Синдикатът не приема становището на Съюза на работодателите в системата на народната просвета учители и директори да работят по време на разрешен годишен отпуск.