Доклад за изпълнението на предприетите дейности по връщане и задържане на необхванатите трябва да бъде изпратен до 26 февруари

Механизмът за съвместна работа на институциите по обхват и задържане на децата и учениците в предучилищна и училищна възраст в образователната система отново е на дневен ред. В условията на извънредна епидемична обстановка и преустановяване на присъственото обучение се отчита спад на коефициента на обхванатите 5-годишни и 7-годишни. В писмо на зам.-министъра на образованието Таня Михайлова до РУО и училищните директори се отбелязва също намаляване на броя на върнатите и задържани деца. Друга тревожна тенденция в резултат на трудностите, свързани с онлайн обучението, е увеличаване броя на новоотпадналите.

Инструкциите са за планиране на дейности и активизиране на работата на екипите по обхват, като усилията се насочат към своевременно установяване на статуса на всяко дете. Препоръките към екипите, в които влизат представители на различни институции, е приоритетно да работят с  децата на 5, 6 и 7 години, както и с върнатите в клас, за да не се допуска повторното им отпадане. Прилагане на мерки за недопускане на изолирането им от образователния проес, най-вече при обучение от разстояние, както и осигуряване на допълнително обучение за ученици в риск с цел преодоляване на натрупаните пропуски, са съветите към членовете на екипите. Училищата имат ангажимент да осигурят алтернативни начини за доставяне на учебни материали и получаване на обратна връзка чрез включване на образователните медиатори и социалните работници, особено що се отнася до ученици от семейства с нисък социален статус.

Доклад с резултатите от предприетите дейности трябва да бъде изпратен в МОН в срок до 26 февруари.

„Старая се да установя контакт с всяко дете, но това зависи и от активността на родителите. Заради пандемията не обикалям по домовете, а всички идват в двора на къщата ми, където съм извадил специална маса, на която съм подредил работните листове по класове“, разказа образователният медиатор Шабан Гебов, който работи с учениците на ОУ „Панайот Волов“. Тъй като половината от тях нямали устройства или пък трудно се справяли във виртуалната класна стая, той взимал разработените от преподавателите работни листове по съответния учебен предмет, за да ги раздаде на децата. Класните ръководители имали ангажимент да уведомят родителите, които трябвало след това да ги върнат попълнени. Шабан признава, че не всички семейства изпълнявали инструкциите, но повечето спазвали инструкциите да върнат отговорите, за да може учителите да поставят оценки. Носели даже и рисунки по поставени теми в часовете по изобразително изкуство. По думита на Шабан децата от начален етап нямали търпение да се върнат в клас и през ден питали кога е 4 януари, след като чули по новините, че тогава тръгват отново на училище.

Шабан Гебов.