Учители от ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Христо Ботев“ участваха в създаване на въпросника за изследването, заедно с колеги Италия, Испания, Португалия и Латвия

Четирима преподаватели от гимназията и още толкова ученици участваха в мобилности по проект „Устойчивост чрез храна“ на фондация „Барила“

Според 83,3% принципът на Монтесори „Помогни ми да се справя сам“ е приложим в професионалното образование и обучение. Това считат учители от Италия, Испания, Португалия, Латвия и България, обединени в проект, финансиран по програма „Еразъм+“. Те са на мнение, че трябва да се работи за подобряване на независимостта на ученика.

С нелеката задача да изследват и анализират опциите за въвеждане на принципите на прочутия италиански педагог за обучението на гимназисти, които овладяват професия, се заеха професионални училища от 5 държави. Българският партньор е ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване „Хр. Ботев“. Учители от пловдивската гимназия обединиха усилия с колеги от останалите четири държави обединиха усилия да оценят приложимостта на Монтесори способите при усвояването на занаят, като се придържаха към европейската система за акумулиране и трансфер на кредити, придобити чрез професионално образование и обучение ECVET. За целта те разработиха въпросник за изследването. 95,8% от партньорите смятат, че принципът „Грешките не трябва да се разглеждат като грешки, а като възможност за учене и подобряване“ е приложим и за гимназисти, които усвояват професия. Принципът „За всеки ученик се изисква: ред, свобода и постоянство в индивидуалната работа” получава 70,8% одобрение.

„Като се има предвид гъвкавостта на метода и според въпросника, споделен с партньорите, Монтесори методът трябва да се счита за осъществим и приложим в професионалното обучение. В рамките на обученията по проекта бяха посочени актуални данни, според които образователната система продължава да се прилага в около 60 000 училища по света с деца и младежи до 18 години. Редица училища разширяват програмите си до ниво средно училище и гимназия. Няколко Монтесори организации са разработили курсове за обучение на учители“, обяснява директорът на ПГВАД инж. Константин Костадинов.

Гимназията е партньор и по още един Еразъм проект с участието на фондация „Барила“ – „Устойчивост чрез храна“. Италианската семейна компания за прозводство на хранителни подукти е създадена преди повече от 140 години. Четирима ученици вече преминаха обучение в Патра, заедно със свои съученици от Италия, Латвия, Гърция и Испания. Директорът инж. Константин Костадинов и трима преподаватели от гимназията пък участваха в разработката на материали и преминаха курс за обучители в Сиена.  Проектът ще завърши с още един лагер за ученици догодина в Севиля.