80% от приетите на първо класиране са се записали, университетът стартира нова магистърска програма – „Управление на човешкия капитал“

Бройките в специалност „Туризъм“ за задочници са запълнени на сто процента, а за редовно обучение все още 20 на сто от местата са свободни. Това отчита Университетът по хранителни технологии след първо класиране.

Приблизително 80% от приетите вече са се записали, съобщи зам.-ректорът по учебна дейност и академичен състав доц. Христо Спасов.

Най-малко са свободните места в направление „Хранителни технологии“, където в редовна форма по държавна поръчка са се записали 84,5% от приетите, а в задочна – 83,6%.

В направление „Общо инженерство“, със специалности „Индустриален мениджмънт“ и „Индустриален бизнес и предприемачество“, местата за задочно обучение са изцяло заети, а за редовно – 63%.

В „Компютърни системи и технологии“ са записани 90 на сто от класираните.

Продължава приемът на документи за незаетите места. Утре на сайта ще бъде обявено второто класиране, а записването е от 13 до 15 юли.

Тази есен университетът стартира обучение по нова магистърска програма – „Управление на човешкия капитал“. На последното заседание на Академичния съвет бе утвърден учебният план. Кандидатстването по нея и по останалите магистърски програми започва на 1 септември.