Подаването на заявления за участие в първо класиране ще е през май, родителите имат право да посочат до 5 училища, независимо от адресната рeгистрация

До края на месец март училищата ще утвърдят план-приема за първокласници за новата учебна година. Всяко школо ще обяви броя на паралелките и местата, които разкрива. Според графиците, които също ще бъдат утвърдени идната седмица, е предвидено подаването на заявления за участие в първо класиране да е през май. Резултатите ще са ясни в началото на юни, след като децата получат удостоверенията си за завършена подготвителна група, които се задължителни при записване.

Предстои финализиране на промените в софтуера на системата за онлайн приема, уточниха от общината. Това се наложи, заради новите правила за първи клас на учебната 2018/2019 година, които общинският съвет прие в средата на февруари. Актуалната информация е качена на интернет страницата на системата за прием priem.plovdiv.bg.

Системата позволява за всяко дете родителят да може да посочи до 5 желани училища, независимо от адресната му регистрация.

Най-голямо предимство получават децата, които имат адресна регистрация на територията на района на училището, за което кандидатстват. Двата адреса – настоящ и постоянен, са равнопоставени. Най-много точки събират деца с адресна регистрация повече от 3 години спрямо момента на кандидатстване – те попадат в първа група. Във втора група са децата с адресна регистрация от 1 до 3 години спрямо подаването на заявление, а в трета – тези с адресна регистрация до 1 година. Предвиден е критерий за кандидат-първолаци от съседни райони, но те ще бъдат класирани след децата от района. Разликата в точките за основния критерий за адресната регистрация и тези за допълнителните критерии е значителна.

В по-голямата си част правилата са еднакви за всички училища на територията на страната и са заложени в наредбата на Министерството на образованието и науката. За община Пловдив добавените допълнителни са критерият за съседните райони и за децата с един починал родител.

При съмнение за адресната регистрация на децата им е добре родителите да направят проверка в ГРАО на съответната районна администрация, съветват от общинския отдел „Образование“. При кандидатстването родителите трябва да подават верен адрес, за да могат децата им при класиране да бъдат записани.

Анализите на данните от кампанията по приема през 2017 година показват, че в над 75% от училищата са приети всички деца, пожелали прием, независимо от точките, които са събрали. Още на първо класиране по първо желание през миналата година бяха класирани 94% от всички кандидатстващи. Има приети деца и от близките населени места.