Над 40 директори и ръководители, представители на частното образование от България, Румъния, Молдова и Украйна провеждат международна лидерска среща в град Ковасна. Инициатор на семинара, в който участва и директорът на ЧСУ “Дружба” – Пловдив д-р Илия Емилов, са Училища “Лумина” – Румъния.

Целта е директорите да поставят проблеми и обсъдят перспективите за развитие на частното образование в своите страни, да споделят добри практики и стратегии за ефективна организация и планиране на дейностите в образователните институции през учебната година.

„Обсъждаме оптимизация на  училищната документация, обратната връзка след проведени обучения за повишаване на квалификацията на учителите, ефективното прилагане на иновации“, каза д-р Емилов.

Международната среща е традиционна за директорите на частните училища, като целта е да се коментират основни политики и инструменти за повишаване качеството на частното образование в различните етапи.