Фондация „Международна награда на херцога на Единбург” стартира конкурс по лицензиране на училища като Независими оператори на Наградата. На одобрените се дава възможност директно да предоставят програмата на Наградата на своите възпитаници.

Всяко училище и организация в България има възможност да стане Независим оператор на Наградата, като за целта преминава през процедура и се запознава с ценностите, философията и стандартите на програмата. Учителите, които са мотивирани да участват, преминават специализиран обучителен курс. Те стават част от пътя, който изминават младите хора към постигането на личните си цели и им помагат да поддържат мотивацията си, за да постигнат Наградата и да получат международно признание за своите усилия. Програмата сертифицира всички знания и умения, придобити в извънкласните дейности и утвърждава училището като привлекателно място и среда за развитие на младите хора.

„Международната награда на херцога на Единбург“ е програма за личностно развитие и постижения за младежи на възраст между 14 и 24 години. От създаването си през 1956 година до този момент повече от 8 милиона млади хора от над 140 страни са предприели доброволни и предизвикателни дейности в рамките на Наградата. Участниците си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство, насоки и подкрепа от опитни лидери трябва да постигнат за определен период от време в трите нива – Бронз, Сребро и Злато. Те избират активности в направленията – Умения, Физическа активност и Доброволчество, и преживяват Приключенско пътуване, а в ниво Злато участват и в проект в полза на обществото, далеч от родното си място. В България Наградата официално стартира в началото на 2014 година и получава подкрепата на много институции бизнес организации. Патрон на Наградата е президентът Румен Радев, който в началото на януари 2018 година награди над 120 младежи, постигнали Наградата през изминалата година.

В момента над 550 младежи от 19 града активно постигат своите цели в индивидуалната си програма. 42 са лицензираните оператори, сред които има училища, неправителствени организации, бизнес организации и студентски асоциации.

Крайният срок за кандидатстване е 1 февруари.

Home@intaward-bg.org.