39 760 щадящи антигенни теста пристигат днес в Пловдив, ще бъдат пратени до училище координатор в район на града или в съответната община

Медсестрите от детските градини дават рамо за тестването в училище. Районните кметове са разпоредили на служителите в бели престилки от детските заведения да помогнат на колегите си в училищата. Още днес е започнало разпределението на база на получените от родителите декларации, за да се види кое учебно заведения каква нужда има. Сестрите от градините обаче се опасяват, че тяхното отсъствие сутрин ще се отрази на прецизния филтър на малчуганите в детското заведение, в което работят, и тяхната функция трябва да бъде прехвърлена на предучилищните педагози.

В ОУ „Петър Берон“, например, от 10 паралелки в начален етап, се очаква и десетте да започнат присъствено обучение. Само половината от учителите обаче са изразили съгласие да се включат в процеса на тестване два пъти седмично. Затова пък доста родители са заявили желание да се включат като доброволци, каза директорът Стефан Кичуков.

В ОУ „Княз Александър I“ от 16 паралелки в клас ще бъдат 12.

39 760 щадящи антигенни теста ще пристигат в Пловдив до края на работния ден. Вече е направена организация по какъв начин тестовете за областта ще стигнат до всяко училище. Количествата по общини и райони ще бъдат пратени до едно от учебните заведения там. От него ще си получат своите тестове останалите училища от съответната община или район на града. По този начин ще се избегне струпване и чакане, каза началникът на РУО Антоанета Кръстанова.

Утре в 10 часа изтича срокът, в който учителите и директорите трябва да декларират в РУО колко от децата ще бъдат тествани и дали родителите са дали съгласие за възстановяване на нормалния учебен процес от 10 ноември.