Наши университети показаха новостите в електронното здравеопазване

Международно пациентско досие, медицински диктофон и система за отдалечена диагностика в COVID отделение са само част от интересните разработки, които бяха представени днес в Медицинския университет. Иновациите са резултат от труда на седем партньорски екипа от Медицинските университети в Пловдив, София и Плевен, Софийския университет, Българската академия на науките, Техническия университет – София и Тракийски университет – Стара Загора по Националната научна програма „Електронно здравеопазване в България (е-Здраве)” на МОН. Целта й е подобряване качеството на медицинската помощ и намаляване на натоварването на персонала с технически и с административни задачи.

Екипът на проф. Евгений Кръстев от Факултета по математика и информатика към Софийския университет е успял да създаде редица приложения, които позволяват да се обменят данни между държавите в Европейския съюз. Те напълно отговарят на стандартите, признати от години не само в лечебните заведения в Европа, но и в останалата част на света. Така всеки лекар може да прави правдоподобни заключения, като е наясно в какъв контекст са взети съответните данни.

Сред иновациите е модел за международно пациентско досие, който се основава на европейски стандарт.

„Също така позволихме да се използват данните от НЗОК за цели, различни от тази за финансиране. Успяхме да извлечем данни за телесна маса, кръвно налягане, кръвна захар, които позволяват да се направят заключения в национален мащаб как тези показатели са разпространени в различни области на страната. Имаме възможност да работим по европейски проект, при който клинични данни бяха трансформирани в общ модел, позволяващ да се изследват лекарства за различни заболявания”, обясни проф. Кръстев.

Проф. Галя Ангелова, директор на Института по информационни и комуникационни технологии към БАН, допълни, че в тяхната дисциплина, която се развива най-интензивно за английски език в САЩ и Англия, се работи в насока от естествения език от свободния текст на пациентите, да се извадят записи с важни факти и стойности. И по този начин лекарите да се сдобият с повече медицинско знание и повече информация как протичат заболяванията у отделните индивиди.

„Известно е, че много голяма част от медицинската информация в медицинското досие се състои от свободен текст. И информацията в него е недостъпна за обработка. Затова се разви и дисциплината Обработка на естествен език. Специално за български език ние работим вече над 15 години. Най-много сме работили със записи на диабетици. Освен това студенти от Факултета по математика и информатика на Софийския университет изработват прототипи за автоматично разпознаване на диагнози, симптоми, оплаквания, фамилна обремененост и рискови фактори. По-нататък те могат да бъдат разработвани и прилагани в истински приложения”, обясни проф. Ангелова.

Проф. д-р Димитър Чаръкчиев, координатор на Националната научна програма „Електронно здровеопазване в България“ и началник на отделението по медицинска информатика в УСБАЛ по ендокринология „Акад. Иван Пенчев“ – София, разказа, че вече четвърта година екипите работят в областта на здравната информатика, информационните и комуникационни технологии, клиничната медицинска информатика, фармакологията и планирането на разходите в здравеопазването. Разработват също методология и технологии за оценка на иновативни медикаменти, чийто ефект тепърва ще се проследява.

Медицински диктофон – иновация, насочена към облекчаване на административната тежест на медиците, представи ученият Георги Шопов. Компютърната система преобразува автоматично речта в електронен текст. Така медиците няма да бъдат принудени часове наред да пишат анамнези, епикризи и всички останали медицински документи. Единственото, което лекарят трябва да направи, е да запише на диктофона информацията.

„В медицината в световен мащаб са навлезли такива технологии. Основно те подпомагат медицински специалисти от области като образна диагностика, хирурзи, патоанатоми. Докато разглеждат дадена снимка, на момента могат да диктуват това, което виждат, вместо първо да гледат, а след това да пишат”, обясни Шопов.

Системата не само спестява време, но също така прави създадената документация доста по-точна.

Доц. Иван Евгениев от факултет „Автоматика” към Технически университет – София и колегите му са разработили прототип на национална система за обмен и архивиране на образни данни за диагноситка и подсистема към нея за подобряване качеството на изображенията с цел подобряване на диагностиката. В рамките на програмата те са постигнали няколко иновитивни за България резултата.

„Направи се връзка между няколко болници с цел обмен на данни между тях. Освен това беше оборудвано допълнително COVID отделение със система за отдалечена диагностика, така че ангажираните лекари не се налагаше да влизат в заразената зона, което подобри както обслужването на болните, така и грижата за самите лекари”, каза доц. Евгениев.

Проф. Тодор Кундурджиев пък представи разработки в областта на Трудовата медицина.

Проф. Нонка Матева, ръководител на катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение” към Медицински университет – Пловдив представи и постигнатите резултати по проекта. В рамките на програмата 51 научни публикации са изнесени в списания с импакт фактор или с отворен достъп. Участвали са в 55 национални и международни форуми и изложения. Включени са 25 млади учени, докторанти и студенти и са проведени 7 мероприятия, организирани за популяризиране на получените резултати.