„Фармацевтичен бизнес мениджмънт“ е предназначена за завършилите помощник-фармацевти

Нова магистърска програма разкрива Факултетът по обществено здраве на Медицински университет-Пловдив. Обучението по „Фармацевтичен бизнес мениджмънт“, насочено към  завършилите специалност „Помощник-фармацевт“, стартира с 27 първокурсници.

Магистърската програма има за цел да подготви квалифицирани кадри за организацията и управлението на фармацевтичния и здравния сектор, които имат много добри познания и умения за икономическите и управленските аспекти на лекарство-снабдителния процес, фармацевтичните грижи и лекарствена безопасност.

Представители на мениджърски екипи от различни нива на управление във фармацевтичните организации ще споделят опит със студентите, които ще имат възможност за дистанционно обучение в хибридна среда.

В края на обучението си магистрите ще могат да се реализират в интердисциплинарни екипи и да участват активно в управлението, икономиката и лекарствената политика на фармацевтичната индустрия в страната.