Предвиждат стипендии за студенти, които започнат работа в общинските болници

Преподаватели от МУ са сред отличените на тазгодишния конкурс на Българския лекарски съюз

Меморандум за сътрудничество подписва Медицинският университет с дирекция „Здравеопазване“ на Община Пловдив. Специалисти от общинските лечебни заведения ще могат да повишават квалификацията си в научните центрове на висшето училище, а студенти от МУ ще могат да специализират в пловдивските общински болници.

„Така ще се работи и за преодоляване на кадровия дефицит в общинските лечебни заведение, който е един от сериозните проблеми. Общината ще предложи на Общинския съвет да гласува отпускането на 45 000 лева от средствата, получени от дейността на тези заведения, които са търговски дружества, за изплащане на стипендии на студенти, избрали да започнат работа в нашите болници“, коментира директорът на дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов.

Членове на здравната комисия към Общинския съвет и управители на общински лечебни заведения очертаха основните насоки за работа в краткосрочен и средносрочен план за справяне с очакваната криза в болничната и доболнична помощ. Голямата част от болниците и ДКЦ-та вече са започнали работа  по отношение на подобряване на енергийната ефективност на сградния си фонд. Започнала е паспортизация на сградите и обследване за енергийна ефективност, но сериозен проблем при реализиране на това намерение са липсващи архитектурни планове на сградите.

Преподаватели от Медицинския университет са сред отличените на тазгодишния конкурс на Българския лекарски съюз за принос в медицината. В категория „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ наградата получи проф. д-р Диляна Вичева – лекар и преподавател в Катедрата по оториноларингология и зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна на дейност. За принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники беше отличен проф. д-р Благой Маринов – лекар и преподавател в МУ, ръководител на Катедрата по патофизиология и заместник-ректор по научноизследователска дейност.