Медицински университет – Пловдив бе приет за пълноправен член на Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването (DHI Cluster). С това той става първото и единствено засега висше училище в Клъстера.

Проф. д-р Благой Маринов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и директор на Медицинския симулационен тренировъчен център, изрази увереност, че общите усилия и последователната работа ще спомогнат за по-доброто познаване на съвременните медицински и научни подходи, посредством технологиите.

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването е сдружение с нестопанска цел, което подкрепя компании и организации за установяване на устойчива и ефективна здравна среда за пациентите, медицинските специалисти, обществото и институциите. Той е създаден през 2018 г. от 9 компании и 2 нестопански организации. В момента членуват 30 дигитални и фармацевтични компании и две неправителствени организации.

Тренировъчният симулационен център на Медицински университет е най-големият медицински обучителен комплекс в България. Разполага с модерни манекени – биотехнологични роботи, с които студентите повишават своите практически умения, и с най-модерните лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност.