Тестове в Лондон, Неапол, Истанбул и Пловдив ще пресяват чуждите кандидат-студенти

Slide2

Допълнителни бройки за стоматология и фармация платено обяви Медицинският университет. За медицина няма да има прием извън държавната поръчка, поради недостиг на капацитет, уточни зам.-ректорът по учебната дейност проф. Мария Куклева. Тя визира чл. 21, ал. 2 от ЗВО, който позволява да се обявява платен прием при наличие на свободен капацитет, а университетът непрекъснато разширявал базата си. Затова вузът пуска 30 места за стоматология и 40 за фармация. За тях могат да подадат заявления от днес от 28 юли кандидат-студенти, положили успешно изпитите по биология и химия. Редовните бройки по двете специалности бяха, съответно 100 и 82. За фармация платено вероятно ще внасят документи основно момичета, тъй като последното прието момче на втори тур е с 10 стотни над минималния бал, гласуван от Академичния съвет, 24.  На излязлото днес трето класиране приетите по трите магистърски специалности са единици, тъй като редовните бройки са били запълнени още на първо.

В допълнителните 70 бройки платено не влиза платеният прием на чужденци. За първи път тази година за тях също има изпит, сходен на този, който държат българите, но на английски език. Въпреки това кандидати не липсвали, увери проф. Куклева. Вече са проведени тестове по биология и химия в Лондон и Рим, предстоят в Неапол, Манчестър, Истанбул. Последният е в Пловдив на 4 септември. Класирането за чуждестранните студенти ще излезе на 13 септември, като се взимат предвид удвоените оценки по двата предмета и бележките от дипломата, приравнени към 6-балната система. Учебната година стартира на 1 октомври. Таксата за англоезично обучение е 8000 евро.