Проектът е на стойност 10 милиона лева, осигурени от бюджета на университета

Медицински университет  започва изграждането на модерна 7-етажна сграда. В новия корпус ще бъдат базирани Факултетът по обществено здраве, Департаментът за езиково обучение и Катедрата по образна диагностика. Предвидени са 46 учебни зали, 51 кабинета и други помещения. На всеки етаж ще има обособен кът за отдих. Навсякъде ще има осигурен достъп за хора с увреждания. Строителството трябва да приключи за 730 календарни дни.

Общата стойност на проекта е близо 10 милиона лева с ДДС, като в сумата се включват проектирането, строителството и авторският надзор. Финансирането е изцяло със собствени средства на университета.