Сред обучаващите е екип от лекари от САЩ

Бъдещи парамедици, които ще се запознаят със световните тенденции по спешна медицина, започна да обучава Медицински университет. Занятията се водят в Тренировъчния симулационен център, в който се използват високотехнологични манекени за моделиране на симптоми, състояния и заболявания от различни области на медицината, най-нови лапароскопски, артроскопски и ендоскопски симулатори за виртуална реалност, както и 3D интерактивна маса за виртуални дисекции.

Сред обучаващите е екип от лектори от САЩ, воден от доц. д-р Радосвета Митова-Уелс, която е програмен директор по спешна медицина на Тексаския технологичен университет в Ел Пасо. В продължение на 20 години тя работи в Америка, а сега е част от преподавателския екип на специалността „Парамедик“ в Центъра за професионално обучение. В него се обучават асистенти на лекаря по дентална медицина и парамедици от трето ниво.

„В настоящия момент професията на парамедика е не само силно желана от някои хора, но е абсолютно необходима за обществото, защото в последните години сме свидетели на редица природни катаклизми – наводнения, земетресения, пожари, на масови катастрофи, които отнемат десетки, стотици, а както видяхме и в съседна страна хиляди човешки животи. Това поставя пред нас отговорността и амбицията да се замислим от необходимостта за обучение на парамедици, които ще бъдат първите помощници на лекарите, докато те се включат в специализираната диагностика и лечение на спешните състояния“, каза ректорът на МУ-Пловдив проф. д-р Мариана Мурджева.