Сдружения, защитаващи правата на деца с хронични заболявания и увреждания, настояват за незабавни промени в два нормативни документа

Представители на сдружения, защитаващи правата на децата с хронични заболявания и увреждания, внесоха жалба до министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, че бавенето на промените в две наредби блокира законовата възможност да се извършва медицинско наблюдение на малчуганите в здравните кабинети на ясли, градини и училища.

През 2016 година бяха приети промени в Закона за здравето, които позволяват в медицинските кабинети в детските и учебни заведения да се извършват дейности, свързани с лечението на децата с хронични заболявания. Медицинските сестри, например, могат да поставят инсулин на дете с диабет, да сменят катетър или да дават медикаменти. За да разпише редът, по който това може да става, трябва да бъдат приети промени в две наредби – за здравните кабинети и за устройството на дейността на детските ясли и детските кухни. А те още се бавят.

В жалбата се казва, че яслите, градините и училищата са добре обезпечени откъм медицински персонал, а, на практика, на него не може да се разчита.

Припомняме, че община Пловдив поетапно ремонтира здравните кабинети в детските и учебни заведения, които са снабдени с най-необходимото.