Близо 10 единици разлика между първото и последното прието момче в „Стоматология”. Еднакви максимални и минимални балове при мъжете и жените за „Фармация”

За поредна път медицината се оказа с най-висок минимален бал на първо класиране, показват резултатите за прием в магистърските специалности на Медицински университет-Пловдив. Никой не е постигнал максимален бал 42.00, който тази година се образува от утроените оценки от конкурсните изпити по биология и химия и от ДЗИ по български език и литература. Първото прието от общо 74 момичета е с бал 41.73. Минималният е слязъл едва до 37.05. Максималният при мъжете е 41.07, а последният приет е с 30.88. Общият брой на класираните момчета е 75.

Близо 10 единици е разликата между първото и последното прието момче в „Стоматология”. На първо място е класиран кандидат с резултат 38. 68, но балът е паднал до 28.20. Както предишни години, така и сега, момичетата се класират с по-високи балове. Първата приета от общо 36 жени е с бал 40.85. Най-ниският е 34.88.

За първи път тази година максималните и минималните балове при мъжете и жените за „Фармация“ са почти еднакви. В предходни кампании момичетата са влизали с доста по-високи. Първото прието е с 41.03, а последното – с 28.43. 41.08 е балът на лидера в класирането, а последният влязъл първокурсник е с 28.36.

Записването на приетите е от 13 до 15 юли.

Утре Медицинският университет подписва рамково споразумение за сътрудничество с Българската академия на науките. Събитието ще бъде част от дневния ред на Академичния съвет на висшето училище, а ректорът проф. д-р Мариана Мурджева ще посрещне председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски и зам.-председателя чл.-кор. проф. дбн Евдокия Пашева.