Пловдивските вузове лидери в 12 професионални направления, сочат данните на новата Рейтингова система на висшите училища

 

Медицината в Пловдив се изкачи до първото място, а правото в Пловдивския университет се нареди на престижната втора позиция, сочат данните на новата Рейтингова система, която сравнява представянето на 51 висши училища. Съпоставката е по 52 професионални направления на базата на учебен процес, научна дейност, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж и реализация на завършилите. В изданието на системата за 2018 година за втори пореден път са включени допълнителни индикатори, които измерват регионалната значимост на висшите училища и тяхната обвързаност с местната икономика и пазара на образователни услуги.

Пловдивските вузове са лидери в 12 професионални направления, показват анализите.

Техническият университет, под чиято шапка е и пловдивският филиал, е начело в шест  професионални направления – електротехника, електроника и автоматика, енергетика, комуникационна и компютърна техника, машинно инженерство, общо инженерство и транспорт. И по шестте вузът запазва лидерската позиция от миналата година.

Аграрният университет и тази година е начело в три професионални направления, както и миналата – растениевъдство, растителна защита и животновъдство. Вузът отново е четвърти при науките за земята, като слиза с една позиция надолу и e на седмо в туризма. В общото инженерство е на 10-о място, пада от 13-о на 14-о място в икономическото направление. Същата позиция заема и в „Администрация и управление“.

ПУ е отново начело в появилото се преди две години професионално направление в Рейтинговата система – „Теория и управление на образованието“, оставяйки след себе си Великотърновския и Югозападния университет. ПУ заема пет втори места. Най-сериозният пробив е в правото, където се нарежда на втора позиция с УНСС.  Вузът заема второ място в  биологически науки, педагогика, физически и химически науки. Изкачва се от девета на осма позиция в „Администрация и управление“. След него по това направление остават другите пловдивски вузове, обучаващи в тази сфера – Европейско висше училище по икономика и мениджмънт,  Аграрен университет, Висше училище по икономика и сигурност, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. ПУ се нарежда на трето място в направленията „Педагогика на обучението по“, „Социални дейности“, „Математика“, „Филология“, „Религия и теология“, четвърти е по компютърна и комуникационна техника, по социология и антропология и по философия пети е по информатика, история, музикално и танцово изкуство, психология, театрално изкуство. Същото място му е отредено за “Музикално изкуство” и “Социални дейности”. Седма позиция заема при политическите науки. ПУ остава осми в икономическото, в направление „Администрация и управление“ и в „Машинно инженерство“. Най-ниско стои туризмът, който заема девета позиция.

По традиция Университетът по хранителни технологии е първи в професионално направление „Хранителни технологии“, където няма и особена конкуренция. Висшето училище обаче слиза от второ на трето място по енергетика, от трето на четвърто по биотехнологии, от четвърто на шесто по машинно инженерство, от пето на девето по общо инженерство. С една позиция – от шесто на пето място, се изкачва по комуникационни и компютърни. УХТ запазва седмото място по електротехника и 12-то по икономика.

Медицинският университет в Пловдив е тазгодишният лидер в направление „Медицина“, където обичайно заемаше втората позиция. Миналогодишното второ място запазват „Фармация“ и „Обществено здраве“, но „Стоматология“-та остава на трето. Отново трето място е отредено и на здравните грижи.

Най-високото място, което заема Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, е в направление „Музикално и танцово изкуство“ – трето. Това обаче е спад с едно надолу в сравнение с миналата година. С една позиция по-ниско слиза и в направление „Педагогика на обучението по“ – от трета на четвърта. На четвърто място се нарежда и по „Изобразително изкуство“.