Гимназията е в процедура на сертифициране по ISO 9001:2015

2

Математическа гимназия Пловдив става първото училище, което внедрява световно призната система за управление на качеството. Гимназията е в процедура на сертифициране по ISO 9001:2015.

Системата дава международно признаване, че образователната услуга, предоставяна от организацията, е на световно ниво. Освен това оценката на качеството е външна, т.е. напълно независима. Доста вузове у нас са сертифицирани по ISO 9001:2015, но пловдивската елитна гимназия е първото средно училище, което от три месеца работи за внедряване на системата.

Стандартът ISO 9001 изисква да се разработи, внедри и постоянно да се подобрява система, която включва управление на документи и данни, компетентен персонал, поддържана инфраструктура и управлявана работна среда.

Сертификатът по ISO 9001 не е само за престиж, той често е изискване при търгове, обществени поръчки и е доказателство за стабилно партньорство.
Това е в съзвучие с новите тенденции в новия закон за предучилищно и училищно образование, а сертификатът ще постави Математическа гимназия на световната карта на образователни услуги, коментира директорът Ивайло Старибратов, но заяви, че ще даде повече информация след финализиране на процедурата в средата на октомври.

В световен мащаб са издадени над 1,1 милион сертификати по ISO 9001, което дава основание на организациите да покажат на своите клиенти, че могат да предложат продукти и услуги с постоянно високо качество. Стандартът действа и като инструмент за повишаване на ефективността в работата.