Над 1 млн. лева се насочват към общините по националната програма за осигуряване на съвременна образователна среда

bsu_software

Център за софтуерно обучение ще изграждат съвместно Математическата гимназия и Пловдивският университет. Това стана ясно днес, след като Правителството одобри промени в Националната програма „Обучение за ИТ кариера“. Те позволяват създаването на пет центъра за софтуерно обучение към професионални гимназии, работещи в партньорство с висши училища и представители на ИТ бизнеса. Единият от тях ще е в МГ, а оставалите са в Правец – към Професионалната гимназия по компютърни технологии и системи, в Русе – към ПГ по електротехника и електроника, в Бургас – към ПГ по електротехника и електроника и в София – към Технологичното училище „Електронни системи“ в партньорство с Техническия университет.

Центровете ще провеждат обучение на учениците от цялата страна. Част от него може да се води и в професионални гимназии и училища, в които има по специалности от направление „Компютърни науки“. Идеята е чрез обособяването на центровете да се осигури ефективно партньорство „училище – университет – ИТ бизнес“.

От бюджета към общините се насочват над 1 млн. лева за реализацията на проекти по два от модулите на Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.

За модернизиране на професионалното образование се предоставят 289 312 лева, с които ще бъдат ремонтирани и оборудвани учебни кабинети за професионална подготовка и производствени бази на училищата. Ще бъдат осигурени също учебни видеофилми и софтуерни продукти, както и транспортни средства за провеждане на училищни практики в реална работна среда.

По модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ са предвидени 772 802 лева, с които ще се оборудват класни стаи за занимания в часовете, предназначени за дейности по интереси или организиран отдих. Ще бъде финансирано и закупуването на обзавеждане, консумативи и материали, книги и игри.