Преподаватели от факултета предлагат и подготовка за матурата по математика, цената за 80 часа е 560 лева

Кандидатстудентски и специализирани курсове стартира от 6 януари Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет. Всички занятия ще се провеждат в почивните дни в сградата на висшето училище на бул. „България“ №236.

Най-рано започват курсовете „Текстообработка, електронни таблици и компютърни презентации“ и „Бази от данни и компютърни мрежи“. Първият ще се води от доц. Евгения Ангелова, доц. Генчо Стоицов и гл. ас.Елена Тодорова. Предвиденият хорариум е 40 часа, а таксата е 280 лева. Курсът „Бази от данни и компютърни мрежи“ ще бъде воден от гл. ас. Тодорка Глушкова и доц. Генчо Стоицов. Таксата и хорариумът са същите.

Специализираният курс „Бизнес комуникации на английски език“ започва на 14 януари и ще е в рамките на 40 часа. Цената е 280 лева. Обучението ще провеждат доц. Ив. Шотлеков и гл.ас. В. Иванова.

Кандидатстудентският курс по информатика и програмиране на С# започва на 27 януари с преподавател проф. д-р Христо Крушков, който е и зам.-ректор на ПУ. От същата дата стартира и курсът за подготовка за кандидатстудентски изпити и матура по математика. Занятията ще води проф. Коста Гъров. Обучението и в двата курса ще се провежда всяка събота от 9:30 ч. Хорариумът е 80 часа, а таксата е 560 лева, които могат да се платят на две вноски по 280 лв. При плащане на цялата вноска наведнъж има отстъпка от 40 лв.

На 28 януари започва курсът „Обектно-ориентирано програмиране (C#)“ с преподаватели проф. Христо Крушков и ас. K. Иванов. Хорариумът включва 40 часа, таксата за които е 280 лв.

Желаещите да се запишат за курсовете могат да го направят във всеки от работните дни в Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендраски“ в кабинет №344 от 9 до 17 ч.