Тестват педагогически подходи в нов Център за положително образование към Департамента за квалификация на учители в ПУ

main

Експериментиране на методики, които да носят положителни нагласи у учениците. Това ще е една от задачите на Центъра за положително образование, който предстои да бъде създаден към Департамента за квалификация на учители в Пловдивския университет. Новото звено ще е място за тестване на различни педагогически подходи и ефекта от прилагането им, преди да бъдат внедрени в класната стая. Първото училище, което ще сключи договор с центъра, за да стане експериментално, е Математическата гимназия.

„В последните няколко години създаваме условия за извършване на редица експерименти в нашето училище. Ако се върнем в годините назад, ние се оказваме първенци за редица нововъведения в образователната ни система. Още през 1981 година въвеждаме интензивно чуждоезиково обучение, извън езиковите гимназии. Което впоследствие правят и другите математически гимназии. Две години по-късно – през 1983-а, реализираме пробно прием след 4 клас, който бе узаконен едва през 2007 г. И отново сме първи. Голяма част от учителите още през 2006 година започват дигитализация на учебното съдържание. Най-важната задача, която винаги сме преследвали, е да изградим научен капацитет и да реализираме качествена промяна в отношенията учител:ученик. Да създадем по-комфортна среда за творческа работа на нашите възпитаници и на тази основа да надграждаме”, казва директорът Ивайло Старибратов.

В момента в училището преподават един професор и  един доцент. 10 са докторите, сред които е и директорът на обсерваторията в Рожен Никола Петров. В класната стая влизат и четирима докторанти.

Гимназията работи с всички факултети на Пловдивския университет за изграждане на различна среда  ученика с цел да се обособи научно звено, което да прерасне в център.