OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Училището спечели петгодишната акредитация с максимален брой от 100 точки

Математическата гимназия спечели акредитация за Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение по Програма „Еразъм+“. При това с максимален брой от 100 точки, което е абсолютен прецедент. Класираната на второ място Свищовска професионална гимназия е с 89 точки.

Спечелването на хартата е признание за капацитета на гимназията да управлява проекти по мобилност с високо качество, за постигнатите успехи по интернационализация на учебните дейности в сферата на професионалното образование чрез „Еразъм+“, обясниха ръководителите на проекти по програмата.

Придобиването на Хартата за мобилност предоставя възможности на МГ “Акад. Кирил Попов” да кандидатства по опростен начин за петгодишен период от 2019 г. до 2023 г.по Програма „Еразъм +“.

Връчването й е доказателство за високото качество на предишните проекти, а заедно с това изисква от екипа на гимназията да поеме дългосрочни задължения за усъвършенстване на професионалното образование чрез предстоящите мобилности. С това тя ще насърчи ученици, учители, ръководители и непедагогически персонал, които са постигнали резултати с доказано качество при организирането на мобилности, да участват в бъдещи образователни дейности в страните членки на ЕС.

Първото пловдивско училище, което спечели Харта за мобилност за 5 години, беше Професионалната гимназия по електроника и електротехника, а след това и Професионалната гимназия по машиностроене.