dav

Пловдив се нарежда на шесто място по математика и на седмо по български език. От МОН отчитат, че резултатите от изпитите са най-високи за последните три години

Математическата гимназия се нареди в топ 10 на училищата в страната с най-високи резултати от националното външно оценяване след 7 клас. Любопитното е, че учениците са класирани на четвърто място по български (89.23 точки)и на шесто място по математика (92.46 точки).

Възпитаниците на  математическите и природо-математическите гимназии са традиционно с най-добри резултати и по двата предмета.

Пловдив заема шеста позиция на НВО по математика сред областите в страната. Преди това са София-град, Варна, Смолян, Бургас и Русе. На НВО по български областта е седма, изпреварвана от София-град, Смолян, Варна, Русе, Габрово и Перник.

Положителна тенденция показват резултатите и на двата изпита след VII клас през тази година, сочат анализите на МОН. Макар и с малко, те надхвърлят постигнатото през 2020 г. По-високи са дори от тези през 2019 г., когато цялото обучение беше присъствено.

Средният успех по български език и литература сега е 53,86 точки от максимум 100. Продължава тенденцията към плавно нарастване на средния брой точки по математика, но въпреки това той остава нисък – 37,94 точки.

Само трима седмокласници са пълни отличници и по двата предмета. Четиридесет и четирима имат нула точки и на двата изпита. Със 100 точки по български език и литература са 14 ученици, а по математика – 152. С нула точки по български език и литература са 223 седмокласници, а по математика – 208.

Разказът „Череши“ от Захари Карабашлиев като цяло не е затруднил учениците, показват резултатите. Седмокласниците са предали текста, макар и невинаги подробно. Не всички са прилагали книжовноезиковите правила. Повече от половината не умеят да оформят текст графично, сочат анализите на оценителите.

Преобладаващата част от седмокласниците се ориентират в изучавани творби по отношение на герои, образи, теми, проблеми. Едва един от всеки четири  обаче открива повечето или всички грешки в текст. Над половината от учениците не разчитат внушенията в откъс от изучавана творба.

По математика най-лесни са били задачите за ъгли. Не се забелязва значително разместване спрямо предходни години сред регионите с най-високи постижения.

Пловдивските ученици могат да видят писмените си работи от 30 юни до 2 юли от 8.30 до 18.30 часа в Спортното училище – по български език, в ПГ по електротехника и електроника – по математика, в ЕГ “Иван Вазов” – по чужд език. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение, уточняват от РУО.