Онлайн платформата показва в реално време колко са кандидатите за съответното училище

Родители масово посочват само по едно желание в заявленията за прием в 1. клас, показва справка от подадените към момента документи в електронната платформа. Това не носи предимство на децата, предупреждават от общинския просветен отдел. Препоръката към родителите е да се запознаят със статистиката за подадените заявления от опцията „чакащи класиране“ в панела със свободните места. Там в реално време се извежда информация за броя на кандидатстващите за съответното училище. Експертите съветват родителите да включват повече желания, ако преценят, че шансовете им за прием са малки. Така могат да бъдат класирани, ако не по първо, то по второ желание, защото за второто класиране в някои от училищата вече може да няма свободни места.

За родителите, които сами въвеждат заявленията за кандидатстване на своите деца, е добре да направят проверка за финализиране на заявлението. Важно е статусът да е „подадено“, а не „чернова“. При необходимост от корекция в данните на подадените заявления, много важно условие е първоначалното заявление да бъде анулирано и да бъде подадено ново, за да се отразят промените.

Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 5. юни. Крайният срок за подаване онлайн на заявления за участие е 3 юни. За тези, които нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на данните, срокът за подаване на заявление на хартиен носител по образец в училището, което им е първо желание, е 31 май.

Електронната система извежда съобщения за родителите, ако подадените от тях данни не съответстват на данните на ГРАО при направените автоматични проверки. Всеки родител, получил такова съобщение, следва да нанесе корекция в заявлението, защото в противен случай детето му няма да може да бъде записано, въпреки че е класирано. Преди две седмици от общината заявиха, че 10 на сто от подадените заявления са с невярно съдържание.

Като цяло свободни места има за всички деца от града и практиката показва, че в училищата на град Пловдив се записват дори деца от близките населени места.

Системата за електронно централизирано класиране е priem.plovdiv.bg