Най-висок е средният успех от изпитите по немски език и теология – 5,55, а най-нисък по български език – 3,33

64-годишен е най-възрастният кандидат-студент, който иска да учи във Философско-историческия факултет

“Маркетинг” – редовно обучение, е най-желаната специалност за новата академична година в Пловдивския университет, показват резултатите от обявеното днес първо класиране. Да се обучават по нея в държавна поръчка са поискали 1207 кандидати. На второ и трето място по този показател се нареждат съответно “Бизнес мениджмънт” – редовно, посочена 1180 пъти, и “Икономика и бизнес” – редовно – 951 пъти.

Най-много пъти по първо желание е посочена специалността “Право” в редовна форма, държавна поръчка – 487 пъти. Рекордът по брой заявени специалности от един кандидат за тази кампания е 40, уточниха от ръководството на висшето училище, като допълниха, че най-големият брой заявени изпити от един кандидат са 4 за специалности от Факултета по икономически и социални науки, Филологическия факултет и Педагогическия факултет.

Срокът за записване на приетите е от 11 до 14 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 17 юли, съобщиха от висшето училище.

Най-младият кандидат-студент през тази кампания е роден през 2006 година и е заявил желанието си да се обучава в специалности във Факултета по икономически и социални науки. Най-възрастният е 64-годишен и е посочил специалности от Философско-историческия факултет.

При първото класиране най-висок е минималният бал за специалност “Психология” – задочно обучение, държавна поръчка – 34,04.

Най-масовият изпит през кандидатстудентската кампания в Пловдивския университет е този по говорни и комуникативни умения, на който от 1768 оценки общо отличните са 1375 или 77,77%. От 958 оценки по български език има само една пълна шестица, която се равнява на 0,1% от явилите се. Слабите оценки от този изпит са 278 или 29,02%. Най-много са шестиците по английски език – 91 пълни и още 52 отлични, които съставляват 33,88% от оценките на явилите се по тази дисциплина. Най-висок е средният успех от изпитите по немски език и теология – 5,55, а най-нисък по български език – 3,33.

Приетите по първа желана специалност трябва да се запишат до 14 юли, в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Студентите, които са приети по втора, трета и т.н. специалност и желаят да участват в следващо класиране, трябва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Некласираните участват автоматично в следващия етап и не подават декларации.

Декларации се подават за всеки следващ тур в определения за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в тази, в която са били приети.

Изпитът по „Актьорство за драматичен театър“ е през септември в три конкурсни кръга. През тази година определените дати са 13, 14 и 15 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.