DSC_2860

Мисията на “Световен образователен форум България” е създаване на мрежа, която да е част от глобалната система, чрез достъп до онлайн платформа за комуникация. Изграждане на контакти с международни организации със сходни цели с цел популяризиране на идеи и опит. Това обяви днес Мария Гайдарова – председател на “Световен образователен форум България” и директор на ОУ”Райна Княгиня” на международната конференция за лидерство в образованието, чийто домакин е Пловдив. Членовете на организацията ще могат безплатно да публикуват иновации, статии, проучвания, анализи и да търсят институционална подкрепа.  Чрез включване в мрежата на училища, учители, асоциации и личности, които споделят образованието като ценност и необходимост, ще се популяризира добрият опит и ще градят партньорства.

Гайдарова маркира накратко проблемите в системата:

Имаме проблеми с мотивацията на учениците, с агресивното поведение, с резултатите от международните изпитвани и външни оценявания, които не са ескалиращо нагоре. Не сме удовлетворени от това, което сме положили като енергия и онова, което сме получили на изхода. Все още имаме висок процент отпаднали ученици, въпреки че работим всеки ден по този проблем. Имаме образование, което не отговаря на обществените нужди и очаквания, още по-малко на икономическите реалности.

Има паралелно обучение извън учебните заведения, родителите не ни се доверяват на сто процента. Немалко ученици заминават за чужбина, повечето не се връщат. За това си има причини. Иска ми се да започнем да мислим как да направим така, че на нашите деца да им е хубаво, да имат възможност за развитие и да успяват в България. Да ги научим да учат, да се чувстват мотивирани, да знаят защо учат. Какви са възможностите?

Винаги очакваме законодателните промени, но те не са панацеята. Изискват много време като период. Никой закон не е съвършен. Законът може да съществува, но ние сме духа на този закон. Той не е достатъчен, ако ние не водим промените всеки ден в класната стая. Нужда е промяна в модела на преподаване и обучение. Нужно е да станем по-иновативни и да използваме методи, които мотивират нашите деца да работят заедно в екип, които развиват тяхната емоционална интелигентност. Да откриваме и развиваме силните страни на децата. Ние трябва да сме до тях.

Ще ни бъде по-лесно, ако изградим мрежа от лидери в образованието, които споделят общи ценности, които общуват помежду си и споделят добри практики. Така че да не се чувстваме сами. Да знаем, че колегата в съседното училище има сходни проблеми и че, ако сме заедно, ще ни е по-лесно. И че, може би, вече има решение на този проблем. Защото вече е бил преживян от колега с по-голям опит.