Пол Бърн – член на борда на Европейската асоциация на училищните директори, представи опита на Ирландия да модернизира класната по време на международната конференция „Как да бъдем иновативни в училище”

„Вече имаме не просто членове на „Световен образователен форум България”, а малка сплотена общност от иноватори. Когато говорим за дигитална трансформация, трябва да си зададем въпроса как интернет и изкуственият интелект ще променят света и как ще изглежда класната стая на бъдещето”.

С тези думи де обърна към участниците в международната конференция „Как да бъдем иновативни в училище“ председателят на Фондация „Световен образователен форум България” Мария Гайдарова. Престижното събитие се проведе днес в Гранд хотел „Пловдив“ и събра представители на МОН, на регионалните управления на образованието и общини, социални партньори, образователни институции и експерти. Действащи директори на иновативни  училища от всички нива на училищно образование разказаха за своя опит и ефективни добри практики. Приветствие към организатори и участници отправи и министърът на образованието Красимир Вълчев, който бе категоричен, че ежедневно трябва да се провокира любопитството на учениците към знание.

Гайдарова представи опита от петгодишния проект “Иновативни училища“ на община Пловдив и „Световен образователен форум България“ за това как новите методи на преподаване променят средата на обучение и мотивацията на учениците. В него са били обхванати 5000 ученици, обучените учители са 750 , както и 14 директори. Добавено лидерство, мениджмънт на класната стая, иновативни практики, анализ на професионални ситуации са само част от темите по време на обученията през годините.

Училищата, работещи по проекта, са били ежегодно оценявани по 8 показателя, сред които брой учители и ученици, обхванати в иновацията, степен на удовлетвореност на педагози и родители, постиженията на децата. Всеки обучен учител е имал задължението да опише иновативен урок, като посочи конкретно какви материали и информационни технологии е използвал, създал ли е условия за групова работа и как е оценил работата на учениците.

Анализите показват, че за три години броят на иновативните училища в Пловдив е нараснал с 32%. В момента 60 на сто от тях декларират, че прилагат иновации във всички часове и паралелки. Което се равнява приблизително на 180 000 часа за изминалите пет години. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.

Петгодишният опит по проекта е събран в книгата ”Как да бъдем иновативни в училище”, в която са описани и отправени ключови послания от проведените обучения, поставен е акцент как да се мотивират учениците чрез 10 идеи. Разработена и апробирана е концепция за изграждане на професионална общност и развиване на училището като ефективна организация. Част от участниците в проекта представиха опита си.

Специален гост и ключов говорител на конференцията бе Пол Бърн, член на борда на Европейската асоциация на училищните директори (ESHA),  член на Съвета на Международната конфедерация на директорите (ICP) и президент на Националната асоциация на главните директори и заместник-директорите (NAPD). Той е асоцииран член на Службата за професионално развитие на учителите (PDST) и е член на ръководния комитет на Центъра за училищно ръководство (CSL). Пол работи в продължение на десет години в училищното ръководство и е създал множество иновативни практики за изграждане на успешно училище.

Той представи образователната система на Ирландия, където в последните 10 години се върви към модернизация на класната стая и се инициират практики за развитие на лидерството. Оказа се, че в страната има съществени разлики между началното и средното образование, дори ваканциите на учениците в отделните възрасти се разминавали. Младите хора били силно мотивирани да работят като учители в трите типа ирландски училища – ръководените от религиозни ордени, професионалните гимназии и колежи, както и общообразователните.

На конференцията присъства и Тон Дайф, екс председател на ESHA, председател на WEF Global, който е неизменен участник във всички досегашни инициативи на „Световен образователен форум България”.

Лидерът на Синдиката на българските учители Янка Такева бе категорична, че трябва да се разширява кариерното развитие на педагозите в посока на нови подходи и че традициите и иновациите трябва да вървят в синхрон.

Председателят на другия учителски синдикат – “Образование” към КТ “Подкрепа”, Юлиян Петров изрази становище, че иновацията е свобода, движение, търсене, от което има нужда всеки преподавател.