Еврокомисарят преряза лентата на Центъра за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” в обновения трети корпус на филиала на Техническия университет

„Пловдив, очакваме решения за борбата с климатичните промени и цифровия преход. Дори за момента България да е скромен иноватор на ниво ЕС, имаме индикатори, по които сме далеч над средното – за дизайна на приложенията, за създаване на иновативни компании. Този нов Център може да е изключителен стимул в тази посока“.

Това заяви еврокомисарят Мария Габриел на откриването на Центъра за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”, изграден по Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж . Той е базиран в модернизирания трети корпус на пловдивския филиал на Техническия университет. Сградата е паметник на културата и е важна част от историята на Пловдив, известна като Френски девически колеж. Партньори по проекта са Технически университет – Габрово, Технически университет – София, Технически университет – Варна, Софийски университет, Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.

За модернизация на инфраструктурата са инвестирани 3.9 млн. лева – ремонтирани са покривът, външната фасада и учебните зали. Система за измерване параметрите на въздушните течения, заваряващ робот манипулатор, индустриален робот, електромобил с GPS, който може да се превърне в автономно транспортно средство, и тестова линия за автомобили е само част от закупеното оборудване на обща стойност 9.3 млн. лева. Сред уникалните нови придобивки е сканиращ електронен микроскоп за прецизни изследвания, обясни директорът на пловдивския филиал на ТУ проф. Въльо Николов.

Според ректора на ТУ-София проф. Иван Кралов центровете за компетентности трябва да работят в свързаност с Центъра за върхови постижения и да трансферират иновации към икономиката. Той заяви, че водещи абсолвенти вече са назначени на работа по конкретни задачи в Центъра, като това е начин да се задържат младите хора в науката и те да създадат бъдещия елит на страната.

„Най-важното е центрове като този да имат устойчивост и да вървим ръка за ръка с бизнеса. Държавата също трябва да използва този капацитет, който сме натрупали и да финансира задачи на конкурсен принцип, а не фирмите да внасят разработки от чужбина“, коментира ръководителят на проекта проф. Райчо Иларионов.

Според еврокомисаря Мария Габриел този център стъпва на много здрави три основи и първата е партньорството.

„Европа, която е лидер в науката, има нужда да се превърне и в лидер на иновациите. Затова резултатите от науката трябва да намират своето приложение в индустрията, да дават стимул и шанс на нашите малки компании – не да мечтаят, а да се превръщат в глобални и световни шампиони. Тук говорим за таланти, за тяхното привличане, да им се дава възможност да избират Пловдив, България и Европа като свой дом, където да развиват идеите си, да се чувстват добре. Европа на талантите чрез науката и иновациите може и трябва да продължи да бъде лидер. Като комисар винаги ще продължа да подкрепям фундаменталната наука, науката на границата на познанието, защото съм сигурна, че сред нашите млади хора имаме откриватели, за които дори не подозираме какво ще познават след 10 години“, каза Мария Габриел.

Тя отчете, че за последната година, въпреки пандемичната обстановка, са заложени 100 млрд. лева за програмата „Хоризонт Европа“, който е най-високият бюджет за наука и иновации. Удвоен е бюджетът и на „Еразъм+“ – 28 млрд. лева.