DSCF6150

Манекен, който възпроизвежда всички основни човешки функции и сигнали, има реална ЕКГ картина, пулс и кръвно е най-новият хит при обучението на медици. Симулационната фигура има заложени дори шумовете на сърцето, снабдена е с всички видове основни секреции на тялото, може да възпроизведе наранени крайници, които кървят, и да трябва да се окаже първа помощ. Това дава възможност на студентите в реална ситуация да приложат своите умения и да взимат решение за лечение, както и да подобрят рефлексите си.

12-те симулационни фигури са част от модерното оборудване в новия комплекс за транслационни невронауки и медицински симулационен и тренировъчен център, които бяха открити днес в Медицинския университет. Проектът е на стойност 3.8 милиона лева и е реализиран по оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността”. Центърът ще подпомогне обучението на студенти от последните курсове на следване, които искат да придобият по-задълбочени практически навици, специализанти, сестри и акушерки, общопрактикуващи лекари и парамедици от центровете за спешна помощ.

Манекените са на възрастен мъж или жена, на бременна, на дете до 10 години и бебе до 6 месеца. В момента пилотно е внедрен един комплект от 4 манекена и се провежда обучение за работа със софтуера за създаване на клинични сценарии.

 „Майките вече не обичат да им се пипат децата, пъдят ги от стаите. Все по-малко наши студенти успяват да преглеждат живо дете. Бебетата манекени могат да имат обриви, да им се включва система. Като сложиш система на базата на симптомите, компютърът отчита дали е вярна или грешна, казва „Бебето умря”, ако се забавиш. Преди 10 години видях такова обучение и оттогава мечтая да го въведем и при нас”, коментира проф. Мирослава Бошева – шеф на детското отделение на УМБАЛ „Св. Георги”.

DSCF6154