32% са ваксинираните учители, имунизираните ученици – над 2 на сто, отчете просветният министър проф. Николай Денков

Три приоритета обяви служебният екип в Министерството на образованието и науката за новия мандат – максимално присъствено обучение, подготовка на европроекти и на бюджета за догодина.

„Успешното начало на учебната година с присъствено обучение трябва да бъде продължено, като се вземат всички мерки за минимизиране на риска от епидемична вълна и с грижа за здравето на учениците и учителите“, обяви министър Николай Денков днес. Този първи приоритет на МОН в новия мандат ще бъде основна отговорност на заместник-министър Мария Гайдарова, която остава на позицията си от предишните четири месеца.

В момента има плавно нарастване на случаите – 0,71% карантинирани учители и 0,44% карантинирани ученици. Най-много са регистрираните във Велико Търново, Кюстендил и Шумен. По данни на МОН ваксинираните учители са 32 на сто, а имунизираните ученици са малко над 2%.

„Интегрирането на информационните системи на МОН и Министерството на здравеопазването осигурява всекидневен достъп до актуални анонимни данни за броя карантинирани учители и ученици, което позволява да се взимат гъвкави решения за присъствено или онлайн обучение на ниво училище и детска градина. Статистическата информация за броя ваксинирани и преболедували преподаватели и ученици пък дава възможност за по-дългосрочна оценка на риска от разпространение на заразата в образователните институции“, обясни министър Денков.

Стартира работата и по Механизма за взаимодействие и обхват, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система, който тази година започна да действа още от 16 септември.

В следващите няколко месеца трябва да започне подготовка за изпълнението на новите европейски програми и проекти за образование и наука. В Националния план за възстановяване и устойчивост и в програма „Образование“ са предвидени общо 3,3 млрд. лв. за двете сфери.

„За да бъдат използвани тези пари ефективно, има много предварителна работа – разработване на насоки за кандидатстване, документи, оценителни процедури. Необходима е разяснителна кампания сред  потенциалните бенефициенти – средните и висшите училища, научните организации. Това ще изисква месеци работа. Ние ще я започнем, а следващото редовно правителство ще я завърши най-вероятно през пролетта на следващата година“, каза още министър Денков.

Дейностите по този приоритет ще се управляват от нов заместник-министър. Това е Ваня Стойнева – експерт по европейски фондове и програми с три мандата като служебен заместник-министър по тези въпроси зад гърба си. Тя идва от Министерството на финансите.

В изпълнението на този приоритет ще участват активно също досегашният заместник-министър за висше образование проф. Генка Петрова и новият заместник-министър за наука чл.-кор. проф. Константин Хаджииванов, който идва от БАН.

Служебният екип в МОН ще започне също подготовка на бюджета за образование и наука за 2022 г. и на актуализираната бюджетна рамка в тези сфери за следващите три години.

Министър Денков отбеляза още три важни резултата от работата на екипа в предишния служебен мандат в МОН. Това са приетата Национална карта на висшето образование в България, подготвените промени в Закона за висшето образование за съвместно обучение на студенти и въвеждането на статута на проектните докторанти, а така също разработването на методика за определяне на статут на изследователски университети.