Хартиената служебна бележка за кандидатстване в 8 клас отпада, документът ще се вкарва служебно в електронната платформа

Максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване в края на IV, VII, X клас става 100, както е при държавните зрелостни изпити. Това е записано в промяна на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Досега скалите за оценка бяха различни, което затрудняваше родители и ученици.

Промените в Наредба №11 предвиждат, когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за завършена основна степен на образование, да се прилага следната скала: – отличен 6 се приравнява на 50 точки; – отличен 5,67 се приравнява на 47 точки; – отличен 5,50 се приравнява на 44 точки; – много добър 5,33 се приравнява на 41 точки; – много добър 5 се приравнява на 39 точки; – много добър 4,67 се приравнява на 36 точки; – много добър 4,50 се приравнява на 32 точки; – добър 4,33 се приравнява на 29 точки; – добър 4 се приравнява на 26 точки; – добър 3,67 се приравнява на 23 точки; – добър 3,50 се приравнява на 20 точки; – среден 3,33 се приравнява на 17 точки; – среден 3 се приравнява на 15 точки.

Освен това в документа вече изрично е записано, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище.

За в бъдеще за кандидатстването в VIII клас няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа. Промяната се прави за облекчение на родителите на бъдещите осмокласници.