Открити уроци в рамките на образователната програма на ВСС и МОН бяха реализирани пред ученици от СУ „Св. Седмочисленици“, ЕГ „Иван Вазов“ и Националната търговска гимназия

Пловдивски магистрати представиха професиите на прокурора и съдията на открит урок пред петокласници от СУ „Свети Седмочисленици“. Инициативата се реализира в рамките на образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН – „Съдебната власт – информиран  избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Прокурор Владимир Вълев от Окръжна прокуратура – Пловдив и младши съдия в Окръжен съд – Пловдив Величка Запрянова споделиха казуси от своята практика. Интерес предизвикаха темите за престъпления, извършвани от наркозависими, мерките за защита на правата на жертвите, трафика на хора, компютърните престъпления, европейското законодателство. Децата проявиха интерес и към Деня на отворените врати, който се провежда в съда и прокуратурата, и поискаха да участват в него.

Лекцията бе последната от серията срещи, проведени с десетокласници от Националната търговска гимназия и Езикова гимназия „Иван Вазов“. Учениците проявиха изключителен интерес към поднесените професионално теми, задаваха въпроси и се интересуваха от продължението на казусите, за които научиха по време на откритите уроци.

Образователната програма е насочена към повишаване на правната грамотност и култура на учениците, стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки, изграждане на ценностно отношение към закона, както и към ограничаване на негативните модели на поведение.

През учебната 2022/2023 г. в програмата са включени 400 ученици. Предстои между тях да бъде организиран дебат, на който да демонстрират получените знания пред компетентно жури от магистрати от съда и прокуратурата.