Прокурори изнесоха открити уроци в Търговската гимназия

Прокурори от Окръжна прокуратура-Пловдив и съдебни служители от Апелативна прокуратура изнесоха открити уроци пред 11-класници от Националната търговската гимназия в рамките на образователната програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

В класните стаи влязоха тримата заместник-окръжни прокурори Галина Андреева-Минчева, Анна Викова и Галин Гавраилов, както и прокурорите Мария Тодорова и Владимир Вълев. За пръв път прокурор и съдебен служител гостуваха на учениците от специалност „Съдебна администрация“.

Анна Костадинова, административен секретар на Апелативна прокуратура, разказа на бъдещите колеги за структурата на администрацията в прокуратурата, какви са изискванията за постъпване на работа като съдебен служител чрез конкурс, за подреждането и съхраняването на документацията, електронното архивиране и др. Тя отдели специално внимание на Етичния кодекс на служителите, а всеки ученик получи копие от него.

Магистратите говориха пред учениците за това как могат да защитят правата си чрез съдебните институции, за разделението на властите според Конституцията на България, за професията си, за трафика на хора, превенцията срещу употреба на наркотични вещества и др.

„Като прокурори ние сме независими. Наше задължение е да установим истината. Независимостта е основна ценност на съдебната власт, гаранция за върховенството на закона и за справедлив процес“, поясниха прокурорите и отговаряха и на множество въпроси.

Предстоят срещи с ученици от ХГ „Св.св. Кирил и Методи“.