135920368894

Лятно училище събира етнолози от четири континента в Пловдив. Катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет, съвместно със световната образователна мрежа CEDAR, организира третото издание на Балканско лятно училище по религии и обществен живот. Темата тази година е: „Религиозната конверсия и границите на общността“, като заниманията ще се проведат от 26 юли до 8 август в Пловдив и в родопските села Загражден и Давидково. В лятното училище ще се включат над 40 души – участници и лектори от държави от България, Великобритания, Германия, Гърция, Зимбабве, Италия, Иран, Македония, Мианмар, Молдова, САЩ, Турция, Уганда, Франция.

Директорът на Балканското лятно училище доц. Мария Шнитер уточни, че изборът на Пловдив и Родопите не е случаен, а продиктуван от културната и религиозната специфика на региона. Съчетанието на различни етноси, религии и култури от векове е довело до изработване на методи за предотвратяване и преодоляване на потенциалните конфликти. Този модел на съществуване между „различните“ ще бъде обект на задълбочено проучване и анализ от участниците в лятната школа.

Балканско лятно училище се занимава с изучаване на разнообразието от религии, етноси и култури на Балканите с акцент върху осъзнаването, осмислянето и анализа на различията между тях. Тази година ще дебатират върху доброволното или насилствено преминаване към друга религиозна принадлежност.

Целта ни е да превърнем форума в лаборатория за практическо наблюдение и изследване на етнорелигиозните характеристики на общностите, населяващи Балканите и Европа, каза още доц. Шнитер. Идеята е включване на участниците в поредица от дейности, не само на пасивно обучение, а и на практическо учене.